Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hoofdstuk 01       Profiel van de gemeente 

                          korte geschiedenis 

                          Rond 1887 wordt de oprichting van de Nederduits - Gereformeerde Kerk van
                          IJsselmonde een feit. Op 21 mei 1936 wordt de Hordijkkerk en op 27 juli 1939
                          de Zomerlandkerk in gebruik genomen. Op 24 mei 1968 wordt de Groene Tuinkerk
                          geopend. De gemeente van de drie genoemde kerken bestaat dan uit ± 3000
                          leden, heeft drie predikanten en een stagiaire. In de loop der jaren neemt het
                          ledental van de kerk af en op 28 mei 1975 is de sluitingsdienst van de
                          Hordijkkerk en in 1990 nemen we afscheid van de Zomerlandkerk. Eind jaren 1990
                          begin 2000 is het ledenaantal van dien aard dat de kerkenraad moet beslissen om
                          aan, de toen in dienst zijnde twee predikanten te verzoeken om uit te kijken naar
                          een andere gemeente.In 2010 is na een overlijdensgeval van de emeritus predikant
                          in het kader van een verdere afname van het aantal leden naar nieuwe oplossingen gezocht.
                          De predikant bleef voor 50 % aangesteld en een nieuwe kerkelijk werker is aangesteld voor
                          20 %. Op basis van een onderzoek door het college van kerkrentmeesters zal voor de
                          komende 5 tot 10 jaar opnieuw rekening moeten worden gehouden met inkrimping van
                          het pastorale werk.

                          plaats binnen kerkelijk Nederland/PKN (SOW)                       

                          De Groene Tuinkerk is qua indeling binnen kerkelijk Nederland (PKN) onder-
                          gebracht in de protestantse classis Rotterdam – 2, met nog 12 andere
                          Gereformeerde Kerken en Hervormde Gemeenten.  

                          aantal leden en huishoudens                           

                          Per 01 januari 2015 telt de gemeente van de Groene Tuinkerk 374 leden,
                          waarvan 308 belijdende leden en 66 doopleden.

                          Per 01 januari 2015 telt de gemeente van de Groene Tuinkerk 264 huishoudens.

                          plaats in de Deelgemeente Rotterdam IJsselmonde                           

                          De begrenzing van de kerkelijke indeling omvat alleen Oud-, en een deel van
                          Groot IJsselmonde, zie bijlage 01, en omvat de postcodes 3077 t/m 3079.
                          De grensomschrijving is: de Nieuwe Maas vanaf het hart van het Mallegat tot aan de
                          gemeentegrens van Ridderkerk. Via het Dijkje (even nummers) tot aan de
                          gemeentegrens van Barendrecht, via de spoorbaan Rotterdam - Dordrecht tot
                          nabij het NS station Rotterdam – Zuid naar het hart Mallegat aan de Nieuwe Maas.
                          De Beverwaard behoort ook tot de Gereformeerde Kerk van IJsselmonde. De naam
                          van de kerk ”Groene Tuinkerk” is te danken aan het feit dat deze aan de Groene tuin
                          in de wijk Groenenhagen ligt. De pastorie is een bungalow en ligt naast de kerk.
                          Het winkelcentrum ”Keizerswaard”, het openbaar vervoer en allerlei andere
                          voorzieningen liggen op loopafstand.

                     INDEX   H01   H02