Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdstuk 02   : Identiteit van de gemeente                           

                        Wij willen een gemeente zijn die geloofskracht uitstraalt en zich betrokken voelt bij
                        de samenleving. Onze gemeente is sterk vergrijzend. 13 % is jeugd tot 39 jaar,
                        15 % wordt gevormd door personen tot 59 jaar en 72 % is ouder dan 60 jaar.
                        Er is geen jeugdwerk meer, de middengroep neemt alleen deel aan speciale activiteiten
                        die via projecten worden gerealiseerd. Binnen onze gemeente zijn vele oudere
                        gemeente leden actief bezig met kerkenwerk.

INDEX   H01   H02   H03