Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdstuk 03  : Visie van de gemeente   
            De Hervormde Gemeente in heeft in oktober 2014 aangegeven alle acties 
            betreffende een fusie met de Gereformeerde Kerk te stoppen. Per februari 2015 
            heeft de Hervormde Gemeente, op initiatief van de gemeenteleden een verzoek 
             gedaan om het fusieproces te heroverwegen. Na overleg tussen diverse 
            commissies en gemeente is besloten om de besprekingen met de Hervormde 
             Gemeente te heropenen. Het College van kerkrentmeesters heeft voor onze kerk 
            en gemeente een zogenaamd plan B opgesteld, zie hoofdstuk 8, pagina’s 10 - 11. 
            Dit plan B wordt, ongeacht de uitkomst van het fusieproces, verder uitgewerkt en 
                      als de organisatie van de plan B rond is ingevoerd binnen onze gemeente.

                            INDEX   H02  H03  H04