Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Hoofdstuk 04    : De plaats van de gemeente in de kerkelijke gemeenschap van IJsselmonde 
                          Allereerst is er de Contactgroep van Kerken die samenwerking tussen de 
                          Katholieke Parochie ”Emmaüsgangers” en de Hervormde Gemeente tracht te 
                          bevorderen. Zo is er incidenteel een oecumenische dienst, op kerstavond een 
                          lampionoptocht langs de drie kerkgebouwen (250 tot 350 deelnemers) en worden 
                          in de veertigdagentijd solidariteitsmaaltijden gehouden. De diaconieën van de 
                          Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk doen 
                          mee in het project van de voedselbank. Op verschillende gebieden werken de 
                          Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente samen, zoals bij de uitgave van het 
                          Kerkblad en de jaargids, diaconaal werk en college van kerkrentmeesters. Sinds 
                          2004 is er in    IJsselmonde het platform ”Geloof en Samenleving”. In dit Platform 
                          zijn alle kerken, de Gebiedscommissie en de Moslimgemeenschap 
                          vertegenwoordigd. Het doel van het Platform is het verbeteren van de onderlinge 
                          contacten. Ten slotte is er de werkgroep ”Sociale Ongelijkheid” waarin zowel de 
                          Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk zijn 
                          vertegenwoordigd. 

 INDEX   H03   H04   H05