Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hoofdstuk 09 :     Jongerenwerk

                          Huidige situatie

                          Een klein deel van de gemeente ( 20%)  wordt gevormd door jongeren t/m
                          30 jaar. Jongeren vanaf 14 jaar zijn nauwelijks bij de gemeente betrokken.
                          Kinderen
jonger dan 14 jaar zijn er bijna niet meer in onze gemeente. Een
                          tweetal gezinnen met jonge kinderen is overgestapt naar kerken waar nog we

                         
jeugdwerk is en catechisatie wordt gegeven.

                          Onze visie in het beleidsplan van 2007 heeft, ondanks de inzet van een kerkelijk
                          werker, helaas niet geleid tot een opbloei van het jeugdwerk en in 2012 zijn we

                          met het jeugdwerk gestopt.
                             

             kinderoppas- en kindernevendienst  
                          Alleen bij aparte kerkdiensten zoals b.v. bij een aanstelling of afscheid van een 
                          predikant, een bijzondere dienst en de nagedachtenisdienst in november (laatste 
                          zondag van het kerkelijk jaar) wordt de leden van de kerk verzocht e.e.a.
                          eenmalig te organiseren. 
                          roosproject  
                          Dit project wordt uitgevoerd met de Hervormde Gemeente. Het doel van dit project is 
                          om examenkandidaten door middel van het aanbieden van een roos en een kaart met 
                          een gedicht veel sterkte en succes te wensen in de spannende tijd van het doen van 
                          examens en wachten op de uitslag. Het project is ook een goede manier om je 
                          gezicht te laten zien als kerk aan jongeren (die veelal niet meer naar de kerk komen). 
                          Het roosproject is alleen bedoeld voor jongeren (en soms ouderen) die verbonden 
                          zijn aan de PKN in IJsselmonde. 
                          doelstelling voor de komende vier (4) jaar 

                          Handhaven van de huidige situatie.

INDEX   H08   H09   H10