Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Hoofdstuk 10 : Bijzondere kerkdiensten 

huidige situatie

Naast de standaard zondagochtendkerkdiensten wordt er veel aandacht
geschonken aan bijzondere diensten. Sinds 2012 heeft de kerk een liturgie-commissie. Daarnaast heeft onze organist/dirigent een zogenaamd projectkoor  opgezet en is uit dit koor de zanggroep Nova Cantica ontstaan met vijf leden vanonze kerk.

projectkoor 

Een organist/dirigent in onze gemeente heeft een aantal jaren geleden een project-koor opgericht. Dit koor, ongeveer 25 tot 30 personen, bestaat uit gemeente leden van de Gereformeerde Kerk, Katholieke Parochie, Hervormde Gemeente, Petrakerk. Deze groep treedt op bij bijzondere gelegenheden, zoals de adventstijd, 40 dagentijd en nagedachtenisdienst. Het koor begint 10 weken voor de uitvoering met repeteren (1 x per week). Vanwege het specialistische karakter van de bijzondere diensten zingt het koor gerichte liederen per gelegenheid. Het projectkoor treedt daarnaast ook op bij de Hervormde Gemeente, Katholieke Parochie, ziekenhuizen en de Pauluskerk.

 Nova Cantica

De zanggroep Nova Cantica is ontstaan uit het projectkoor. Deze groep bestaatuit vijf leden (twee dames en drie heren) van de Gereformeerde Kerk. Ook dit koor treedt op bij speciale gelegenheden op, zoals bij de diensten die door de liturgiecommissie worden vastgesteld. Het projectkoor en Nova Cantica wisselen elkaar bij genoemde gelegenheden af. De nagedachtenisdienst wordt door een speciale commissie georganiseerd. Deze groep bestaat uit 8 gemeenteleden, de predikant en kerkelijk werker. Het projectkoor en Nova Cantica verlenen, wisselend per jaar, hieraan hun medewerking.

liturgiecommissie

Deze commissie bestaat uit zeven leden van onze kerk die regelmatig bij
bijzondere gelegenheden een aparte kerkdienst organiseert, zoals in de             adventstijd, de 40 dagentijd en met Pinksteren. Ook is er wel eens een speciale dienst met Hans Bouma en een musicalachtige zanggroep die een hele dienst organiseert. De commissie maakt tijdens deze speciale diensten gebruik van het projectkoor en Nova Cantica. 

doelstelling voor de komende vijf (5) jaar  

handhaven van de huidige situatie;

               INDEX   H09   H10   H11