Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoofdstuk 11:    Kerkradio  
                          huidige situatie  
                          De kerkradio is een voorziening die tot doel heeft, mensen die om welke reden 
                          dan ook niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, in staat te stellen deze 
                          thuis te kunnen beluisteren. De kosten hieraan verbonden, worden indien 
                          mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Indien mensen niet in staat zijn dit zelf 
                          te bekostigen, wordt een beroep gedaan op de diaconie. Om e.e.a. te 
                          organiseren, is een speciale commissie in het leven geroepen. De financiŽle 
                          administratie, waaronder de begroting en balans/jaarrekening, wordt sinds 2014 
                          niet meer zelfstandig uitgevoerd maar door het college van kerkrentmeesters.                           
                          doelstelling voor de komende vijf (5) jaar  
                          . in het kader van het nieuw op te zetten ouderenpastoraat bekijken of we de 
                            ouderen thuis via de TV kunnen laten meekijken naar kerkdiensten. 
                          . handhaven van de huidige situatie;   (zie KerkWebRadio)

INDEX   H10   H11  H12