Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoofdstuk 12    : Overige activiteiten  
                          Algemene Controlecommissie  
                          huidige situatie  
                          Deze commissie is door de kerkenraad benoemd met het doel om jaarlijks de 
                          boeken en bescheiden van alle kerkelijke instanties te controleren en daarover 
                          rechtstreeks aan de kerkenraad te rapporteren. 
                          doelstelling voor de komende vijf (5) jaar      
                          Handhaven van de huidige situatie.
 
                          Interne, en externe communicatie  
                          huidige situatie  
                          Het kerkblad ”Kerk in IJsselmonde” is de interne gelegenheid om te communiceren.  
                          De website , te bereiken via www.groenetuinkerk.nl, is voor zowel interne als 
                          externe communicatie.  
                          doelstelling voor de komende vijf (5) jaar  
                          Handhaven van de huidige situatie.

INDEX   H11  H12   H13