Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdstuk 13:     Randvoorwaarden  
                          evaluatie  
                          Om het beleidsplan van de Groene Tuinkerk in Rotterdam IJsselmonde up to date 
                          te houden is het noodzakelijk om één keer per 2½  jaar het plan te evalueren en 
                          eventueel aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

INDEX  H12   H13   H14