Groene Tuinkerk en Fairtrade

 


 

Groene Tuinkerk:
Fairtrade kerk 3.

Groene Tuinkerk:
Fairtrade kerk 2.

Groene Tuinkerk:
Fairtrade kerk 1.

 

 

 

 

 

Groene Tuinkerk: Fairtrade kerk 5

Zoals beloofd willen we u regelmatig informeren over Fairtrade producten en alles wat daarmee samenhangt.
Fairtrade Original wil via ontwikkelingshandel met handelspartners en producenten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.
Eén van de producten die in de wereldwinkel verkocht wordt is thee. Onze thee komt o.a. van Sri Lanka.
Wie het prachtige Sri Lanka bezoekt kan niet om de theeplantages heen. Dat de theeplant het hier zo
goed doet, komt door het ideale klimaat en de vruchtbare grond.
Een van de belangrijkste Fairtrade leveranciers in Sri Lanka is de Bogawantalawa Tea Estates.
Het is een grote theeonderneming met dertien plantages, waarvan er zeven in 2011 Fairtrade gecertificeerd zijn.
Norwood is een van de zeven Fairtrade gecertificeerde plantages en beslaat zo’n 391 hectare. In totaal werken hier 1200 arbeiders in het veld als theeplukker of in de fabriek waar de theeblaadjes worden verwerkt.
De plantage voorziet de arbeiders en hun gezinnen van gratis huisvesting.
Sinds Norwood Fairtrade gecertificeerd is, ontvangen de werknemers een ontwikkelingspremie voor de
thee die op de Fairtrade markt verkocht wordt. Deze premie wordt beheerd door een speciaal opgerichte
Joint Body, waarin zowel het management als de arbeiders zijn vertegenwoordigd. Samen beslissen zij
democratisch hoe de Fairtrade premie wordt ingezet.
Zo is er op Norwood extra aandacht voor de kinderen van de arbeiders. De Norwood Estate heeft een
eigen school waar de kinderen gratis onderwijs kunnen volgen. Daarnaast kunnen 149 kinderen extra
lessen volgen en kregen een aantal jongeren een beurs om te studeren.
Eén van de pluksters is Sakuntala. Ze plukt ongeveer 75 kilo theeblaadjes per
dag, terwijl het gemiddelde van de meeste pluksters op ongeveer 16 kilo ligt.
Voor alle kilo’s boven dit gemiddelde krijgt Sakuntala een bonus uitbetaald.
Voor Sakuntala begint de dag om vijf uur. Ze maakt ’s ochtends een ontbijt, bestaande uit roti met kip en groente, voor haar kinderen. Haar twee oudste zoontjes brengt ze naar school en haar jongste zoontje naar de kinderopvang,
die ook allebei op Norwood gevestigd zijn. Tussen acht en drie is Sakuntala in de theevelden te vinden.
Na werktijd haalt ze haar kinderen op en sprokkelt ze hout om het avondeten op te koken.
Meestal maakt ze kip met rijst en groenten. Sakuntala is blij dat haar zoontjes op de theeplantage naar school kunnen gaan. Voor haarzelf zijn het de kleine dingen die het verschil maken: 'Ik ben blij dat Norwood op verzoek van de Joint Body verzamelpunten voor vuilnis heeft opgezet, en daar het vuilnis regelmatig laat ophalen. Onze woonwijk is nu een stuk schoner. En de Joint Body heeft er ook voor gezorgd dat alle theeplukkers een thermosfles en een warme jas hebben gekregen'

Met het kopen van de biologische Fairtrade thee schenkt u uzelf niet alleen een lekker kopje,
maar draag u ook bij aan goede (arbeids)omstandigheden voor de pluksters.

Roy de Bruin

 

Groene Tuinkerk: Fairtrade 3.

In de serie over Fairtrade in de Groene Tuinkerk willen we u graag informeren over ons meest verkochte product: koffie.

Fair Trade Original, het Nederlandse merk van eerlijke producten, kocht in 1973 voor het eerst rechtstreeks koffie in van coöperaties van kleine koffieboeren in Guatemala. Kleine boeren kregen zo toegang tot de exportmarkt, betere handelsvoorwaarden en meer zeggenschap over de verkoop van hun product.
Consumenten kiezen gelukkig steeds vaker bewust voor eerlijke producten, waardoor de afzet ervan stijgt.
In de jaren die volgen, speelt eerlijke koffie in het assortiment van Fair Trade Original een steeds belangrijker rol. Er komen ook koffiesoorten uit andere landen onder de aandacht. Begin jaren ’90 start Fair Trade Original haar Assistentieprogramma, waarbij op gestructureerde wijze ondersteuning wordt geboden aan handelspartners. Afhankelijk van de vraag vanuit onder andere koffiepartners, dragen de programma’s bij aan concrete verbeteringen in productie, logistiek of organisatieontwikkeling.

Mede dankzij aandringen vanuit de gebruikers (overheid, bedrijven, consumenten) gaan ook grote koffiemerken overstag en kiezen voor certificering door één van de keurmerk-initiatieven. Vanaf 2008 vindt de introductie plaats van Fair Trade Original koffie in de meeste supermarktketens. Het 40-jarig koffiejubileum is anno 2013 een uitgelezen moment voor actualisering van het koffie-assortiment en restyling van de verpakkingen.

Het koffiejubileum is tevens een moment om stil te staan bij de huidige positie van de kleine koffieboeren.
Zij geven aan voornamelijk lid van de coöperatie te zijn vanwege de afzetgarantie voor hun koffie en de technische ondersteuning die de coöperatie biedt.

Hun koffieplanten en -velden zijn er dankzij de ondersteuning aanzienlijk beter aan toe. De verbeterde kwaliteit van de koffie en verhoging van de productiviteit hebben geleid tot een hogere levensstandaard. De boeren geven aan dit terug te zien in verbetering van het opleidingsniveau, betere voeding en gezondheidszorg, betere huisvesting en in het gezinswelzijn in het algemeen.

De belangrijkste bijdrage van Fairtrade certificering is volgens de boeren dat zij een duurzaam inkomen hebben voor hun gezin, dankzij tal van verbeteringen in de productie. Zo klein het in 1973 begon met 50.000 kilo koffie op de kade van Amsterdam, zo gerenommeerd is inmiddels het begrip eerlijke koffie. Daarbij wil men op den duur  de hele koffiesector duurzaam maken. Voorop de verpakkingen prijkt het vernieuwde logo met de merkbelofte: De lekkerste manier om iets goeds te doen.

 

Roy de Bruin.


Groene Tuinkerk: Fairtrade kerk 2.
Het verhaal achter Fairtrade

Wat is nu precies Fairtrade? Waarin verschilt het van de gangbare producten in de supermarkt en waar staan de keurmerken voor op de verpakkingen in de supermarkt?
Elk product heeft een prijs. De prijs wordt vaak bepaald door voor de consument niet bekende krachten. Hierdoor gaat het kostenbewustzijn van de consument slechts zelden verder dan de te betalen prijs. Men kiest dan veelal voor de laagste prijs. Het is echter goed te beseffen dat de prijs in de supermarkt veelal niet de totale gemaakte kosten weergeeft. Sociale en ecologische keurmerken willen dit soort kostenbewustzijn doorbreken.
Zij stellen dan ook sociale en ecologische eisen aan een product om zo ook die kosten in beeld te brengen. Op deze wijze probeert men de aandacht te bevorderen voor een eerlijke prijs voor arbeiders, het probleem van kinderarbeid en een goede omgang met grond, planten en dieren.
Op dit moment is er een breed scala aan keurmerken. Enerzijds is het positief dat er steeds meer initiatieven ontstaan die een sociaal en ecologisch kostenbewustzijn voorbij de laagste prijs stimuleren. Anderzijds is het soms echter lastig om door het bos van keurmerken de bomen nog te zien. Waar staan keurmerken nu eigenlijk voor? In dit stukje willen we ons richten op een tweetal keurmerken. Producten met deze keurmerken worden verkocht in de wereldwinkel van de Groene Tuinkerk.

Fairtrade
Fairtrade is het internationale label als het gaat om eerlijke handel. Fairtrade is geen liefdadigheid, maar is er op gericht om op een eerlijkere manier handel te bedrijven. Het hanteert een prijs die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie altijd dekt. Tevens streeft men in eerlijke handel naar een zo lang mogelijke samenwerking. Dat biedt de producenten zekerheid over de afname van hun oogst en dus zekerheid ten aanzien van hun inkomen. Op Nederlandse bodem vinden we dit label terug bij Max Havelaar.

Max Havelaar
Het Keurmerk, dat dus zelf geen product is, garandeert dat het product tegen een eerlijke prijs is gekocht en onder deugdelijke arbeidsvoorwaarden en met respect voor het milieu is geproduceerd. Het Max Havelaarkeurmerk richt zich vooral op de meest kwetsbare groep koffieproducenten: kleine boeren en arbeiders. Het ecologische aspect krijgt echter ook steeds meer aandacht. Koffie en thee met het Fairtrade/Max-Havelaarkeurmerk zijn te koop in bijna alle supermarkten van Nederland, alle wereldwinkels, Fairtrade Shops en Natuurvoedingswinkels. In Nederland is er verder ook een Fairtrade/Max Havelaar Keurmerk voor de producten cacao, vruchtensap, honing, rietsuiker, rijst, wijn, mango’s, avocado’s, druiven, sperziebonen, sinaasappels, bananen en katoen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om Fairtrade producten aan te schaffen in de Groene Tuinkerk, neemt u dan eens een kijkje in uw eigen supermarkt. Daar vindt u een ruime sortering Fairtrade producten.

Roy de Bruin         
Fairtrade kerk 3.
 


Groene Tuinkerk: Fairtrade kerk 1.


Als Groene Tuinkerk willen we graag het predicaat Fairtrade kerk verwerven. Dat doen we door het gebruik van Fairtrade producten, zowel binnen als buiten de kerk, te gebruiken, te stimuleren en aan te bevelen.
Armoede en ongelijke verdeling van rijkdom vormen een belangrijk obstakel voor het welzijn van het individu en de gemeenschap waarin het leeft, staan ontwikkelingen in de weg, en vormen een voortdurende bron van spanningen en tegenstellingen tussen individuen en groepen in de samenleving.

Fairtrade Original wil via ontwikkelingshandel met handelspartners en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Hierbij staan rendement, duurzaamheid in relatie, zelfstandigheid en eigenwaarde voor de producenten en handelspartners voorop.
In IJsselmonde worden ook Fairtrade producten verkocht. Helaas is er een geen fysieke  wereldwinkel gevestigd, maar toch bestaat de mogelijkheid om een aantal Fairtrade producten aan te schaffen.
Veel supermarkten bieden deze producten aan. U kunt dan denken aan o.a. koffie, thee, honing, wijn en diverse chocoladesoorten.
In de Groene Tuinkerk verkopen we de eerste zondag van de maand na de kerkdienst in de wereldwinkel ook een aantal producten. Onder het genot van een kopje koffie of thee, natuurlijk Fairtrade,  kunt u een keuze maken. Ook is onze wereldwinkel elk jaar vertegenwoordigd op de Paardenmarkt en op diverse manifestaties in winkelcentrum Keizerswaard. Fairtrade producten leveren u niet alleen een goede kwaliteit, maar ook het besef dat u bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van anderen.
Meer informatie vindt u op www.duurzamekerk.nl


Roy de Bruin.

Fairtrade kerk 2.