Overlijdensberichten

Op donderdag 12 april is op 89 jarige leeftijd overleden

 

Maria Geertruida Kers - Bodegom

weduwe van Dirk Abraham Kers

 

Er is gelegenheid tot condoleren en om afscheid van haar te nemen op woensdag
18 april van 10:30 tot 10:55 in de "Groene Tuinkerk"
aan de Groen tuin 353 te Rotterdam.

Aansluitend zal om 11:00 uur de uitvaartdienst  plaatshebben waarna de begrafenis
omstreeks 12:15 zal plaatsvinden op de begraafplaats van de Hervormde
Gemeente IJsselmonde aan de Benedenrijweg 489
te Rotterdam-IJsselmonde.

Teven is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn na afloop
van de begrafenis in bovengenoemde kerk.

Geen bloemen

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#* 

Op maandag 16 april is op 86 jarige leeftijd overleden

Mevrouw A. Luijendijk-Grandia

Er is gelegenheid tot condoleren en om afscheid van haar te nemen
op vrijdag 20 april van 10:45 tot 11:30 in de "Groene Tuinkerk"
aan de Groen tuin 353 te Rotterdam.

Aansluitend zal om 11:45 uur tot 12:30:de uitvaartdienst plaatshebben waarna de
begrafenis zal plaatsvinden.

 

 

Paaszondag 2018.   nemen 

Waar eerst de plek was van woestijnzand,
verlatenheid en kruis schijnt nu na het donker van de dood, het zonlicht van nieuw leven. 

De vele witte voorjaarsbloemen:  tulpen, rozen, gerbera’s, fresia’s, gipskruid en leeuwenbekken
zijn daarvan symbool.
Zij vertellen:  de morgen is vol nieuw geluid,
want Pasen is aangebroken.
De duisternis is weggesprongen.
Tijd voor verwondering.

Rond de schikking liggen nog de stenen uit de veertigdagentijd.
Tussen de stenen valt het licht van de zeven kaarsen.

Alles is wit. Niets dan licht. Overal licht.
Onstuitbaar!
En wij mogen delen in dat licht, in de liefde van de opgestane Heer.
Een onvoorwaardelijke liefde, uitgebeeld
door het symbolische hart.  

Het is een paasmorgen waarop ook feestelijk
het ja-woord
mag klinken bij deze liturgische tafel met een oase van witte bloemen, die waarheid, vreugde én vandaag een dubbel feest symboliseren!

 

 

 

Stille Zaterdag 2011.  

Stille Zaterdag 2018.  

In de schaduw van Jezus’ kruisdood
breekt het licht van Pasen door.

 In de bloemschikking brandt één witte kaars:
de Liefde van God dooft nooit!

 Het staande kruis van dood hout is omwikkeld met klimop,
symbool van doorgaand leven,
van groeien, oppakken en opstaan!

 Voor de laatste keer in deze lijdenstijd vertellen
de paarse bloemen
en het paarse kleed
ons van rouw en boete.
We zijn aan het eind van een symbolische tocht
van veertig dagen door de woestijn.
Een weg van eenzaamheid,
verlatenheid en duisternis
naar nieuw leven!

 


 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2018.  

In de liturgische schikking zien we de tekenen van het lijden
en de kruisdood van Jezus. 

Op het paarse doek een staand houten kruis.
Paars: de kleur van rouw en boete.

 Het kruis is omwikkeld met braamtakken.
Een oud symbool voor de bescherming van de heilige plaatsen.

 Aan de voet van het kruis staan rode anemonen
ook wel lelies van het veld genoemd.
Volgens de legende bloeiden bij de kruisiging anemonen
aan de voet van het kruis.
Het zweet van Jezus viel als bloeddruppels op de grond,
waardoor de anemonen hun rode kleur kregen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag
Witte Donderdag 20
18

We zien in de liturgische schikking  enkele symbolen voor de Stille Week. 

Het flesje met olie verwijst naar de vreugdeolie,
bij de liefdevolle zalving van Jezus door een vrouw.
 

De grote matse (het brood van de haast, want het is niet gerezen) is gebroken in twaalf stukken, die hier symbool staan voor de twaalf leerlingen. De matse verwijst naar het brood dat gedeeld wordt
tijdens de maaltijd, waar de Heer een knecht is geworden.

De matse herinnert, samen met de bittere kruiden, de blauwe druiven, de peterselie en de radijs ook aan de maaltijd voor de uittocht.

De gekronkelde witte tulpen zijn symbolen van gebed.   
Zij vragen: “Hoor mijn smeken!”
 

Nog net zichtbaar is
het paarse boetekleed bij
een zwart plat kruis.
Het vertelt ons van beproeving.
De roep klinkt: “Hoor mijn zuchten!”

Het witte kleed is een teken, een licht in de schaduw op de weg naar Pasen.

.