SOLIDARITEITSMAALTIJDEN

De solidariteitsmaaltijden gaan weer beginnen.
De maaltijden bestaan uit soep en brood. U betaalt een bijdrage (vrije gift) waarvan de netto opbrengst bestemd is voor twee goede doelen.
We hebben gekozen voor:


Gaarkeuken van Rotterdam

  Clara en Sjaak Sies, de oprichters van de Voedselbank in  Nederland in 2002, merkten dat er nog steeds een grote groep mensen tussen wal en schip valt. De crisis mag dan wel voorbij zijn, maar menigeen heeft nog te kampen met de gevolgen van die crisis. Het project GVR ‘de Gaarkeuken van Rotterdam’ wil deze mensen een helpende hand bieden. Er is bewust voor deze naam gekozen om daarmee aan te geven dat een grote groep mensen anders verstoken blijft van voedzame en gezonde maaltijden. Het is zeker niet de bedoeling om mensen met een pannetje in de rij te laten staan voor een schep eten, integendeel: zij willen de sociale cohesie in de directe omgeving zien te herstellen door gezamenlijk te eten en kennis te nemen van eventueel verlichtende mogelijkheden. Op 27 februari en 6 maart komen Clara en/of Sjaak vertellen over de gaarkeuken.


Stichting HiP Rotterdam


Van ‘eenzaamheid’ naar ‘verbondenheid’. ‘Zestig jaar stond ze naast me. Nu staat er alleen een lege stoel. Het is alweer drie jaar geleden dat mijn lieve Coby de strijd verloor, maar het voelt als de dag van gisteren’.

Dagelijks gaan er via HiP Rotterdam kerkleden op pad om mensen als Piet te helpen. Om hen te ondersteunen met een bezoekje of een klus in of om het huis. Het leggen van verbindingen is kenmerkend voor het werk van HiP. Vanuit de liefde van Christus willen we verbinding brengen tussen mensen die hulp nodig hebben en kerkelijke vrijwilligers die behulpzaam willen zijn. Eén telefoontje kan van ‘eenzaamheid’ ‘verbondenheid’ maken. HiP wil helpen bij mensen met weinig financiële ruimte en helpen waar geen helper is.


Op 13 en 20 maart komt Tanja Demper vertellen over HiP
.
De maaltijden zijn op de dinsdagen 27 februari, 6, 13 en 20 maart 2018.
Vanaf zondag 18 februari liggen de inschrijflijsten in de kerken.
De maaltijden vinden plaats in Parochiecentrum ‘De Emmaüsgangers’, Reijerdijk 67.
Vanaf 17.45 uur bent u daar van harte welkom. De soep wordt om 18 uur opgeschept en we sluiten de maaltijd af om ongeveer 19.15 uur. Er is plaats voor 50 personen en ….vol is vol!
U kunt inschrijven in de volgende kerken:
Adriaen Janszkerk, contactpersoon Wil Schuyer, tel. 0180 - 412141
Pelgrimskerk, contactpersoon Arie Vlot, tel. 482 41 62
Parochiecentrum Emmaüsgangers, contactpersoon Corrie Snippe, tel. 419 43 12
Groene Tuinkerk, contactpersoon Wil van der Pol, tel. 483 69 28
U kunt ook een van deze contactpersonen bellen om u op te geven.
We hopen weer op gezellige maaltijden met elkaar.
U bent van harte welkom.
Is vervoer een probleem? Laat het ons weten.

Namens de voorbereidingsgroep: Wil van der Pol
 

 


    


Brood snijden

 

 


Uitdelen van de soep

 

 

 

Eet smakelijk