Kerkelijk bureau

 
  Voor een goede, zo zorgvuldig mogelijke ledenadministratie, is het van belang
dat wijzigingen in persoonlijke,- en/of gezinssituaties tijdig doorgegeven
worden aan het kerkelijk bureau.

Denkt u daarbij aan:

- vestiging in de gemeente
- vertrek uit de gemeente
- verhuizing
- huwelijk
- aanvraag voor huwelijksbevestiging
- geboorte van een kind
- aanvraag voor doop
- een overlijden
- gezinslid gaat zelfstandig wonen
- alles wat belangrijk is voor de ledenadministratie

Gelieve uw berichten schriftelijk te zenden aan:

Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk
Groene tuin 353
3078 KG Rotterdam

Of via e-mail: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com