Verschillende voorbeelden
hoe zaal 1 gebuikt kan worden


Vergaderingen


Koor repetitie


ZAAL 1

ZAAL 2

ZAAL 3

ZAAL 4

     


Het houden van een receptie en 


het organiseren van een Buffet