Zendingscommissie Gereformeerde kerk

De Gereformeerde kerk van Rotterdam - IJsselmonde wil aan haar zendingsopdracht voldoen
en heeft daartoe een zendingscommissie ingesteld. De inkomsten bestaan uit vaste bijdragen,
giften, collecten en busjes bij de uitgang van het kerkgebouw.
Het gironummer van de zendingscommissie is:
NL32 INGB 0000 5634 99


Secretaris: mevr. Dhr. A van Splunter
 

e-mail adres: diaconie.groenetuinkerk@gmail.com