PREDIKANT

 

 

 

 


Mijn naam is Hermie Hummel en ik ben geboren in 1957 als middelste in een  
gezin met twee broers. We groeiden op in de stad Groningen. In 1977 ben ik   
gestart met de vooropleiding voor de studie Theologie – met de klassieke talen 
Grieks en Latijn – en een jaar later met de studie zelf, aan de Theologische faculteit
van de Rijksuniversiteit Groningen. Doctoraal studeerde ik af aan het Titus Brandsma
Instituut (van de universiteit Nijmegen), in de richting ‘spiritualiteit’- in combinatie
met de vakken liturgiewetenschap en Oude Testament.

Ik ben in de loop van de jaren werkzaam geweest als gemeentepredikant in de kerk
en ook als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg. Momenteel combineer ik deze
beide werksoorten ook. Na een periode van ‘hulpdiensten’ ben ik sinds palmzondag
2017 verbonden aan de Groene Tuinkerk op IJsselmonde als gemeentepredikant voor  
50%. Daarnaast werk ik nog een aantal uren bij de Leliezorggroep in locatie De Burcht  
(Rotterdam-Alexanderpolder) als geestelijk verzorger.  
Het is intensief maar tegelijk ook heel mooi en zinvol werk dat ik mag doen. In mijn  
werk en in mijn gelovig leven inspireert symboliek me, de liturgische traditie in de
gang van het kerkelijk jaar; creativiteit spreekt me aan.

Al sinds de jaren negentig woon ik in de wijk Beverwaard. Een hobby van mij is zingen.
Als lid van de Derde Orde ben ik verbonden aan de (protestantse) zustergemeenschap
van Grandchamp in Zwitserland, die leeft volgens de oecumenische spiritualiteit van Taizé.
En tenslotte: ik lees graag een goed boek en in mijn vrije tijd ben ik ook graag aan het water...

<<