Beleidsplan Gereformeerde Kerk - Rotterdam IJsselmonde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                         

Groene Tuinkerk 

    

   

Hoofdstuk 01:    Profiel van de gemeente 

     Hoofdstuk 02:    Identiteit van de gemeente

     Hoofdstuk 03:    Visie van de gemeente  

     Hoofdstuk 04:    Plaats van de gemeente in de 
                              kerkelijke gemeenschap 

                              van Rotterdam IJsselmonde      

     Hoofdstuk 05:    Organisatie

     Hoofdstuk 06:    Pastoraat 

     Hoofdstuk 07:    Diaconaat 

     Hoofdstuk 08:   College van Kerkrentmeesters

     Hoofdstuk 09:    Jongerenwerk

     Hoofdstuk 10:    Bijzondere kerkdiensten

     Hoofdstuk 11:    Kerkradio

     Hoofdstuk 12:     Overige activiteiten

     Hoofdstuk 13:     Randvoorwarden

 

 

 

 

 


      

                                        

 

 

Beleidsplan