Collecte tijdens de online diensten

 

Nu er geen kerkgangers aanwezig kunnen zijn bij de kerkdiensten worden de diensten uitgezonden
via facebook en kunnen de diensten naderhand ook bekeken worden op deze website. Omdat we
dan geen collecte kunnen houden vragen wij u vriendelijk uw collectegeld over te maken op de
bankrekening van onze kerk.

Wij zullen de opbrengsten van de bijdragen, naar verhouding, verdelen over de verschillende doelen
(kerk, diaconie. Voedselbank en bloemenfonds).  U kunt u gaven voor de collecten overmaken op
banknummer: NL10INGB0000188602 t.n.v. Gereformeerde kerk Rotterdam IJsselmonde.

 

Ook is het mogelijk om een (collecte) gift over te maken via onderstaande link of gebruik te maken
van de QR-code. Deze giften worden dan geboekt op onze bankrekening.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

 

1.     Link naar het doel: https://www.samengoeddoen.nl/gift/f99bb918bfc2d471cb459994a41e5d46  

2.     QR-code:

https://www.samengoeddoen.nl/app/1/doel/4277/qr.png