Fotopagina

CheckStat

Kerkzaal overzicht rechts

Kerkzaal overzicht vanaf zijbeuk

Kansel

Kanselfront

 Liturgischcentrum

Paaskaars

Avondmaal tafel

 

Collectezakken

Offerschaal voor collectezakken
(Voorheen deksel Doopvont

Zomerlandkerk)

Dooprol

Gedenkstenen voor hen die gestorven zijn

Kerkgeschriften

Plantenbak 
(Voorheen Doopvont Zomerlandkerk)Over het orgel en de restauratie ......>

Orgel en Kansel

Home