Kerdienst beluisteren via het Internet

Van Kerktelefoon naar KerkWebRadio 

   

Vanaf 1 juli 2005 maken wij gebruik van het door de sIKN geadviseerde KerkWebRadio systeem, dit is een nieuwe
en flexibele vervanging van het bekende kerktelefoonnet van KPN.

Ook via dit nieuwe systeem kunnen oudere en chronisch zieken die niet meer in staat zijn naar de kerk te komen, thuis luisteren naar de kerkdiensten uit de Groen Tuinkerk. 
En  ook naar de Hervormde diensten uit de Pelgrims en Adr. Janszkerk en Petrakerk.

 

 


Kerkwebradio is  een nieuw systeem van de kerktelefoon of kerkradio.Vroeger ging de kerkradio via de telefoonlijnen van toen de PTT, nu heb je nog wel een telefoonaansluiting nodig voor de ontvangst. De verzending van de kerkdienst gaat via een computerzender in de kerk, naar het landelijk platform waar de dienst wordt opgeslagen en met een tijdsverschil weer wordt uitgezonden. Door middel van een voor dit doel ontwikkelde ontvanger is het ook mogelijk niet alleen tijdens de dienst te luisteren, maar ook op een later tijdstip. 
De uitzending is een hele week te beluisteren pas als de volgende dienst aanvangt, gaat de vorige dienst eraf.

Het is wel(ook) mogelijk om diensten van langer terug te beluisteren, maar dan moet men contact opnemen met
Dhr. Piet van Rikxoort.

Het nieuwe systeem is ook erg flexibel want als er kastjes in voorraad zijn is het ook mogelijk om zonder lange wachttijden een tijdelijke aansluiting te maken.  

 

   


Wat is KerkWebRadio ?
 

Hoe gaat dat nu precies in zijn werk ?

De aanvraag van kerkwebradio gaat via de contactpersonen en de diaconie of rechtstreeks bij de kerkradio commissie, dan neemt u contact op met mevr. Nel van Schaik.

Het fijnste is natuurlijk als u nog met kerkvervoer naar de kerk kan gaan, maar als dat niet meer mogelijk is, of tijdelijk niet meer mogelijk is en u wilt graag bij de gemeente betrokken blijven dan kunt u ten allen tijde een aanvraag voor kerkwebradio doen, om zo met het wel en wee van de gemeente op de hoogte te blijven.

Ook op uw vakantieadres is het mogelijk om de uitzending vanuit IJsselmonde te beluisteren.U sluit het kastje aan op het stopcontact en op de vaste telefoonaansluiting daar en het kastje zoekt automatisch de uitzending uit de Groene tuinkerk en zendt die uit.

In de toekomst is het ook mogelijk als de Hervormde kerk op het systeem overgaat om te kiezen of men verbinding wil met de Groene tuinkerk, de Pelgrimskerk of de Adriaen Janszkerk.Het is zelfs mogelijk om een dienst uit een andere kerk te beluisteren, maar ook dan moet u contact opnemen met Dhr. Piet van Rikxoort.  

En voor een storing aan het Kerktelefoonnet kunt u terecht bij:

                     
                de heer P. van Rikxoort
                        010  483 46 57
                               of
                        06 27 314 093

 


Wat heeft u er allemaal voor nodig ?

U heeft een stopcontact en een telefoonaansluiting nodig om naar de kerkradio te kunnen luisteren en een kastje. De uitzending gaat via dat kastje, tijdens het beluisteren van de uitzending  bent u zolang de uitzending duurt niet telefonisch bereikbaar.

Het kastje is en blijft eigendom van de kerkradio commissie.
Er wordt wel een borgsom voor het kastje gevraagd.

Wat zijn de kosten ?

De kosten zijn een stukje lager dan vroeger.In het begin waren de kosten zo tussen de vijf en acht gulden per maand. Maar daarna steeg in een rap tempo de tarieven van acht naar zeventien euro per maand. De kosten  bedragen nu 9,-  per maand plus eenmalig de borgsom van 50,-  voor het kastje, die u bij opzegging weer terug krijgt.

De telefoonkosten tijdens de uitzending zijn niet voor de luisteraar, die worden automatisch in rekening gebracht bij de kerkradio commissie.

Wilt u inlichtingen over de kerkwebradio wendt u zich dan tot mevr. Nel van Schaik, Sluiskreek 144, 3079 BA, telefoon  482.13.37.  

<< TERUG