Zondag Invocabit. (Hij zal mij roepen).
1e Zondag in de veertigdagentijd 2010.

 Het gele kleed,
teken van de woestijn,
spreekt over de jammerklacht
van het volk.

 Een staf, symbool van leiderschap
staat op een jute kleed,
 
dat verbeeld een weg om te gaan.

 Nieuwe sandalen zeggen:
Dit is heilige grond.

 

De doorntakken met de tulpen
roepen het beeld op van
de brandende doornstruik

Zij bidden: geef ons de voeten

van Mozes die de aarde respecteren

en gaan waar ze nodig zijn.

 


Zondag Reminiscere
,

2e Zondag in de veertigdagentijd 2010.

Op de gele doek die
zand, woestijn verbeeld,
ligt een donkere, blauwe doek,
teken van angst en twijfel.

In de als een staf gebogen takken
wordt de ontferming
van de Eeuwige verbeeld.


Het rode lint, de kleur van bloed,
is symbool voor verbondenheid,
De klimop spreekt
van leven , van toekomst.

Rode rozen, symbolen van liefde,
worden gedragen door vingerblad.
Zij vertellen dat er van Godswege
een uitweg te vinden is, en zeggen;
 
Sta op.... voor je naaste.

 

   


Zondag: Oculi,
3e Zondag in de veertigdagentijd 2010.
 

Stenen op de weg, een puinhoop,
een teken van gejammer,

van moedeloosheid.

Ook het paarse kleed

wijst op rouw en verdriet.

 Midden in de puinhoop  
staat de staf als teken
van leiderschap,

Klimop is er als symbool

van bevrijding.

 De lichtblauwe stola,
kleur van Goddelijkheid, zegt:

Ik zal hen thuis brengen.

Zondag : Laetare,
Zondag : Laetare,

4e Zondag in de veertigdagentijd 2010.

De weg om te gaan
Loopt over en roze kleed

Het licht begint door de
jammerklacht van paars

heen te breken.

 De staf van recht, en
de stok van onderdrukking

ontmoeten elkaar boven

het bloed van de dood.

Ook de rode stola
is een teken van onrecht

en onderdrukking.

 Klimop, symbool van hoop,
zegt: Droom met je hand

aan de ploeg en bid om

kracht , om bevrijding.

 

   
Zondag Judica,
Zondag Judica,
5e zondag in de Veertigdagentijd 2010.

 De stola is groen/blauw
Zij verbeeld de plagen.

 Het bloed kleurt de weg
waarop stenen tekens zijn
van donder en hagel.

 Er tussen de staf, die Goddelijk
leiderschap verbeeld.

 Korenaren, symbolen van
brood om te leven,
zijn geknakt , onbruikbaar
geworden.
Zij smeken: geef ons voedsel
voor lijf en ziel.


Palmzondag 2010.

De stola is marineblauw,
symbool van dood en verderf.
Onder de weg
is het rode kleed een
teken van lijden.

 Op de weg geven lauriertakken
hoop op overwinning.

De staf van gerechtigheid

staat boven de gebroken

stok van onderdrukking

 wij zijn op weg naar het grote feest
waar wij aan het einde lijken
brengt Gods trouw een nieuwe tijd.

   


Witte Donderdag 20
10. 

Op de weg, om de staf,
teken van steun,
van veiligheid, zijn
rietstengels, zij verbeelden
lijden en breekbaarheid  

Gebroken brood,
beeld van leven en
goddelijke openbaring
en wijn, beeld van offer
en leven, herinneren aan het

Nieuw Verbond.

 

Goede Vrijdag 2010.
Goede Vrijdag 2010.
 

Aan de voet van het kruis
vertellen rode bloemen
van lijden, van offer.
stenen en bloemen vertellen
van pijn en verdriet  

De weg is gescheurd,
verwijzend naar het
gescheurde voorhangsel
in de tempel. Maar het zegt:
God is een God van levenden,
niet  van doden.

 

   

Stille Zaterdag 2010.  

Stille Zaterdag 2010.  

De staf als
symbool van de
ontferming
van de Eeuwige,
staat in een
groene oase,
teken van
een nieuwe toekomst,
van scheiding tussen
onrecht en recht,

tussen dood en leven.

   
   

Paaszondag 2010.    

Paaszondag 2010.    

Het groene blad,
teken van hoop,
van toekomst,
vertelt het Evangelie.
Wij kunnen opstaan,
er is ruimte, voor
een nieuwe toekomst.
 

De dood is overwonnen
zeggen de rode bloemen.
 

Witte en gele bloemen
verbeelden het feest
van het leven.

3e Zondag in
Beloken Pasen 2010
 


Beloken Pasen 2010

In het eerste bloemstukje
met hyacinthen, teken
van hemels verlangen
en witte lelies, die
zuiverheid verbeelden
tonen de bloemen verwarring
Zij vertellen dat de leerlingen
hem niet durfden vragen
wie hij was.

 

 

  

De sluier over de bloemen vraagt:
kan het waar zijn?

 

In het derde stukje juichende
bloemen van vreugde
Groen blad, teken van groei
en toekomst en laurier,
symbool van overwinning zeggen:
In de ruimte van
Uw barmhartigheid 
is plaats voor klein en groot.

 

 

 
 

 

Pinksteren 2010.
Pinksteren 2010.

 Opgaande bloemen als vlammen,
wachtend op de wind
 van goddelijke aanwezigheid.

 Rode rozen en vingerblad zeggen:
“ De Geest van de Heer heeft
bezit genomen van de aarde”.

 De verbinding wereldwijd wordt
verbeeld door klimopranken
die met de bloemen zeggen:
Ga vervuld met Geest,
in vuur en vlam, de wereld in.