Zondag Invocabit. (Hij zal mij roepen).
1e Zondag in de veertigdagentijd 2011.

 

Stenen en zand verwijzen naar de woestijn,
een plaats van beproeving.

De gelijke zijden van het vierkant zijn symbool
van de windstreken, de uiteinden van de aarde,
Zij roepen op om recht te doen aan allen.

De boogvorm is een beeld van ontmoeting,
ontmoeting , juist in de woestijn,
met het Licht van de Eeuwige.

Het beeld van licht, van zien,van leven,
wordt ook verbeeld door het licht van de kaars
en door de matzes.

Wij vragen de Eeuwige:
Geef ons ogen om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

 


Zondag Reminiscere
,

2e Zondag in de veertigdagentijd 2011.

De boog, beeld van ontmoeting,
is minder gesloten,
 gaat open naar het licht.

Drie witte rozen, symbolen van
martelaarschap,zeggen:
de knop is bitter,is begin,
maar zijn ook een teken van de liefde
van de Drie-ene-God,
de bloem wordt licht en puur.

laurierblad, symbool van overwinning,
en witte stenen, verwijzen naar de berg,
een plaats van uitzicht, van ruimte,
van ontmoeting tussen de Eeuwige en de mens.

En ook vandaag zeggen we:
Geef ons ogen om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

 

   

Zondag: Oculi
Zondag: Oculi,

3e Zondag in de veertigdagentijd 2011.
 

Het  paarse kleed, en paarse bloemen
zijn symbolen van boete en ingetogenheid.
Zij zeggen:
Ik was ontrouw , ik was van kwaad vervult.

 In het water, teken van dreiging, van dood
staan grassen, die kwetsbaarheid verbeelden.
Maar zij zijn groen, een teken van hoop,
van leven!   want:
De Eeuwige is ons een schuilplaats 
Kaarslicht , symbool van waakzaamheid, zegt:
Geef ons ogen om te zien 
 wat leven in uw Licht betekent.

 

Zondag : Laetare,
Zondag : Laetare,

4e Zondag in de veertigdagentijd 2011.

Roze, de kleur van doorbrekend licht,
versluierd het paars van boete en berouw.
Hyacinten verbeelden hemels verlangen
en vrede, zij zijn symbolen van aanvaarding.

Tulpen, symbolen van gebed,
staan open naar boven, zij zeggen:
Geef ons ogen om te zien
wat leven in uw Licht betekent.

Kaarslicht, teken van aanwezigheid 
van de Eeuwige, zegt:
Gij zijt mijn God,
sta mij terzijde.

Stenen uit de woestijn, 
teken van beproeving,
maar ook van geloofszekerheid
zeggen: Laat het gebeuren.
Niet zoals ik wil,
maar zoals U het wilt.

   
Zondag Judica,
Zondag Judica, Doe mij recht.
5e zondag in de Veertigdagentijd 2011.

Tussen de dode takken,
teken van vergankelijkheid,
zijn de witte anjers
als een belofte van heil,
Zij glanzen als het licht,
dat ons aanstoot in de morgen.

Boven de paarse bloemen
en het paarse kleed,
symbolen van rouw en boete,
is het roze lint als een teken
van doorbrekend licht,
het zegt:
God roept mensen
tot opstaan en leven.

Het licht van de kaars 
vraagt ook vandaag:
Geef ons ogen om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

Palmzondag
Palmzondag 2011.
 
6e zondag Veertigdagentijd.

Vanuit de rode rozen,  
symbolen van offer, 
van lijden, 
gaat de klimop,
teken van trouw,
als een weg omhoog.

Via laurier, 
teken van overwinning, 
naar gele narcissen,
zij zeggen: 
De nacht is voorbij,
het geheim is onthult, 
het oude is voorbij, 
het nieuwe is geboren.

Palmtakjes spreken    
van rechtvaardiging.

Wij  vragen
om te zien
wat leven
in uw Licht 
betekent.
 

   

Witte Donderdag
Witte Donderdag 20
11. 

De witte doek en de druiven
die lijden verbeelden, zeggen:
“Mijn tijd is nabij”.

Stenen uit de woestijn,
plaats van verlatenheid,
van onheil, vragen:
´Ik toch niet?´

Tussen de boog van ontmoeting
die verder uiteen buigt,
is brood en wijn,
als een teken van leven,
van bevrijding uit slavernij.

 

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 2011.
 

Rode bloemen verbeelden
lijden en offer.
Stenen zijn een symbool
van pijn en verdriet.
Maar de boog van ontmoeting zegt:
God is een God van levenden,
 niet van doden.

   

Stille Zaterdag 2011.  

Stille Zaterdag 2011.  

De groene oase
is een beeld van
ontferming van de Eeuwige
De boog van ontmoeting is horizontaal,
volledig open, boog en oase zeggen:
Er daagt een nieuwe toekomst,
van het duister naar het licht,
“ De Heer is waarlijk opgestaan”.

   
   

Paaszondag 2011.    

Paaszondag 2011.    

Het groene blad,
teken van hoop,
van toekomst,
vertelt het Evangelie.
Wij kunnen opstaan,
er is ruimte, voor
een nieuwe toekomst.
 

De dood is overwonnen
zeggen de rode bloemen.
 

Witte en gele bloemen
verbeelden het feest
van het leven.

3e Zondag in
Beloken Pasen 2010
 

Beloken Pasen 2011
Beloken Pasen 2011


 

 

 

 

Het kruis van bloemen, 
dat opstanding aanduidt, 
is wit, als teken van feest,
van waarheid, 
God is opgestaan.

Het hart van anjers, 
die heil, vrede verbeelden, 
is rood, de kleur van twijfel.
Het zegt:
omdat je gezien hebt 
geloof je?

Maar de boog van grassen, 
een symbool  van ontferming, 
zegt:
 Zijn goedheid is groot.

 

 
 

 

Pinksteren 2011.
Pinksteren 2011.

In levend vertrouwen  
als klimop
altijd groen
op zoek naar Licht.

Bidt met de boog  
van hoop en vrede,  
“Trooster aller tijden
deel nu uw zegen uit”.

Juicht Gode toe,
met jubelgeroep.
in vuur en vlam
de wereld in