Advent 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hyacinth bollen, toekomstverwachting en  vrede. 
Zij zeggen: 

God geeft raad, op jou rust zijn oog.

< Terug
 

1e zondag van Advent

Het paarse kleed,
symbool van boete en ingetogenheid draagt een donkere wereldbol,
God, wijs ons de weg van Uw waarheid.

 

Takken die het leven nog verborgen houden zeggen; Wij wachten stil op Gods ontferming.

 

Klimop teken van hoop verbindt de aarde met een bewaarmand, symbool voor kostbaar leven. Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik

 

 

 4e zondag van Advent

Op de wereldbol staan hoogopgaande takken ,
in verwachting van nieuw leven.
Van toekomstverwachting spreken ook de narcisbollen, zij zijn een symbool van hemels verlangen en zeggen:
De Heer wil ik dienen.
 

De Teba, de ark van het Woord,
de bewaarmand van het leven,

staat in het oosten en is met de wereldbol verbonden door klimopranken,
teken van de trouw van God,

en van het Licht dat komt.

 Tulpen, paars, 

symbool van gebed en ingetogenheid zeggen:
Wees niet bang Maria
God heeft je Zijn gunst geschonken.

 

 

 

Adventsproject Kindernevendienst

 

 

2e zondag van Advent

De wereldbol
met een donkere kant,
verbeeldend de woestijn,
plaats van beproeving,

en een groene kant,
teken van hoop,

wordt gedeeld door
de blauwe baan,

symbool van stromend water,

een teken van leven. 

Klimop,
symbool van de trouw van God
volgt vanuit het dorre deel
de waterstroom tot op de Teba,
de bewaarmand,
die vandaag in het westen staat

en is een symbool is van kostbaar leven.


3e zondag van Advent 2005

Kerst 2005

De wereldbol draagt witte bloemen,

teken van vreugde, van feest.
Het Woord is mens geworden.

Een witte sluier verbindt de wereldbol
met het symbool van de ark,

het biezenkistje en de kribbe,
de Teba, die nu open staat in het oosten.

Het leven dat verborgen was
is nu zichtbaar.
Leven vanuit God,
geopenbaard in een kind
is ons geschonken op aarde.

Dor blad ,teken van vergankelijkheid, maar ook klimop, beeld van trouw en beeld van het verbond met God.
 

Oudjaar 2005. 

De zeven armige kandelaar is
een symbool van de schepping,
de Heer brengt al uw heil tot stand.

 
Varens, die groeien in de schaduw zijn  teken van nederigheid
en zeggen: Ik beleed U mijn zonde.