Bevestiging Diakenen,
11 sept. 2010.

 

 

 

Rode anjers, kleur van de Geest
zeggen met de witte rozen
die zwijgplicht verbeelden:
 Houd je geweten zuiver.

 

 

 

Zonnebloemen, beeld van
de Eeuwige, zon van gerechtigheid.
 Zijn licht schijnt over slechten en goeden.

Blad van de vingerplant,
 teken van zorg voor
rijk en arm, aandacht  
voor vluchteling en vreemdeling,
voor ziekenzorg, voor vrede.

Klimop teken van trouw,
trouw aan de opdracht die je aanvaarde.
Maar ook trouw van de Eeuwige
die ons de weg wijst.