Symbolisch / Liturgisch bloemschikken  

in  de Groene Tuinkerk 


Witte stenen, teken van geloofszekerheid
de Bijbel, en kalebassen, getuigend
van verrijzenis en volheid.
Christus is het die u toerust
voor het werk in zijn dienst

4 rozen, teken voor de hele wereld 
en wereldwinkel artikelen vertellen 
dat Jezus zegt:
Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan

en vrucht te dragen

WERELDDIACONAAT

3 rode rozen, teken van de liefde van God
zeggen , met de witte chrysanten,
die een symbool zijn van waarheid,
zonder mij, zegt Jezus, kun je niets doen.

 

  Verstaan en handelen.
   

 

 

 

zondag 9 oktober 2005

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<terug