Zendingszondag 2009.  

 

Rode bloemen, 
teken van liefde, 

zijn als open handen. 

Om te ontvangen: 

de Geest die n maakt


Chrysanten, symbool 
van Allerheiligen, zeggen: 

God maakt geen onderscheid 

tussen mensen.


 


Klimop, teken van trouw,
verwijst naar de 4 windstreken

die rusten op een gouden steen,

teken van een vast fundament. 

 


De pompoen met de druiven
zeggen:

De oogst zal schitterend zijn.