Symbolisch/Liturgisch bloemschikken.

Het doel van symbolisch/liturgisch bloemschikken is ondersteuning van de
liturgie en verduidelijking van Bijbelteksten
die door de voorganger worden 
gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van de betekenis en beeldkracht van bloemen, 
kleuren en getallen. Tijdens de dienst wordt een korte toelichting gegeven. 
Die betekenis wordt geleerd door studie te maken van boeken en themabladen. 

Materiaal voor het bloemschikken wordt gevonden, dikwijls letterlijk,
bijvoorbeeld takken, klimop en grassen,
en door het college van Kerkrent-
meesters wordt een budget ter beschikking gesteld.

In de Groene Tuinkerk is een aantal gemeenteleden actief/ enthousiast bezig met de voorbereiding en uitvoering van het bloemschikken. 

    Bloemschikkingen 2017       Bloemschikkingen 2016         Bloemschikkingen 2015        Bloemschikkingen 2014

    Bloemschikkingen 2013       Bloemschikkingen 2012
   
     
 

Na de dienst worden de bloemstukjes aan een van de kerkgangers gegeven.

40 dagentijd 2011 tot Pinksteren

Bevestiging Ambtsdragers 2011

   Startzondag 2010Gedachtenisdienst 2010
 

40 dagentijd 2010 tot Pinksteren

Van 1e zondag voor Pasen tot zondag Trinitatis 2009

Startzondag 2009

Zendingszondag 2009

Gemeentezondag 2009

ADVENT 2009

40 Dagentijd 2008

STARTZONDAG 2008

   


Startzondag 2007


 


Zendingszondag 2007

 

 

 Veertigdagentijd   2006

 

 

Hemelvaartsdag 2005

Pinksteren 2005

9 oktober 2005 
Werelddiaconaat

6 november 2005 
Dankdienst voor de Oogst

  20 november 2005  
         Gedenkdienst overledenen 

       Advent                            en  Kerst  2005 

    6 juni 2004
Zondag na Pinksteren

( Vredeszondag 2004 ) 

( IsraŽlzondag 2004)