* Met ingang van zondag 5 juli a.s. zijn alle kerkgangers weer
welkom

 

  We denken iedereen, met in achtneming van de anderhalve meter
afspraak, een plaats te kunnen aanbieden. Dat gaat zeker lukken
omdat gezinsleden bij elkaar mogen zitten. U behoeft zich niet meer
aan te melden.

 

  Er zijn uiteraard nog wel wat restricties. Wie niet geheel fit is kan
beter thuisblijven. Bij de ingang van de kerk blijven we informeren
naar uw gezondheid. Verder blijven we bij binnenkomst onze
handen desinfecteren, wordt er een presentielijst bijgehouden, neemt 
iedereen haar of zijn eigen bijbel en/of liedboek mee en krijgt u een
plaats toegewezen.

  Ook is er voorlopig nog geen gemeentezang, voorzang op het podium
kan wel en wordt er voor de collecte(s) gebruik gemaakt van
offerblokken, die bij de uitgang van de kerkzaal staan..

 

  Ds. Hummel is per 3 juni j.l. weer begonnen met haar pastorale

  spreekuur en wil proberen in deze maand de doordeweekse

  activiteiten, zoals de gesprekskring en de gebedsgroep, ook

  weer op te starten. Als u belangstelling heeft kunt u haar

  benaderen via:

 

  - telefoonnummer    : 06 - 158 664 02

  - e-mailadres           : predikant.groenetuinkerk@gmail.com

         

 

 

 

LAATSTE NIEUWSBRIEF
 BELANGRIJK IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS