Structuur

Samenstelling van de diverse kerkelijke organisaties binnen de Gereformeerde Kerk in Rotterdam IJsselmonde

 

 

Kerkenraad

    BELEIDSPLAN

  advies

Alle ambtsdragers uit de
CvK
DR,PR,en DB

 

 

 

 

Gemeenteberaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactraad

 

 

Dagelijks
bestuur

| wnd. voorzitter kerken, - en contactraad  *1
| scriba kerken,- en contactraad
| predikant (PR)
| penningmeester CvK
| penningmeester Diaconie  *1

 kerkelijk medewerk(st)er
 scriba pastorale raad + preekvoorziening
 voorzitter DR
 voorzitter CvK
 afgevaardigde diaconie en CvK
 bejaardenouderlingen 
 notulist  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Projectmatige
activiteiten

 

 Zelfstandige 
aciviteiten

Pastoraat

 

Diaconie

      
CvK

 


Liturgie commissie

Gemeentedag 

Roosproject 

Bazaarcommissie

Begroetingscommissie 

Paas- en Kerstproject

Speciale diensten

Website
 

 


Eredienst 
 
Kerktelefoon

Overleg
Hervormde
gemeente

 

 

 


Verjaardagsfonds 

Bloemencommissie
 
Meerweide groep

Sonneburgh

Wetering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 


Werelddiaconaat

Zendingscommissie

Vervoer bejaarden

Werkgroep sociale
 ongelijkheid
 

Voedselbank

Hulp In Praktijk
|
|
|
|
|
 

 


Kosters 

Organisten

Controlecommissie

Kerkelijk bureau

Vaste
vrijwillige
bijdrage

  
Kerkblad 

Krekmeester

Archivaris vac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale raad
 

Diaconale raad
 

College van
Kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen
sectieberaad

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen 

DB           : Dagelijks Bestuur
CvK        : College van Kerkrentmeesters
DR          : Diaconale Raad     (missionaire en diaconale presentatie)
PR           : Pastorale Raad  

Wijzigingen organogram  

07-12-1998       1e editie          12-07-2006       6e editie 

16-02-2000       2e editie          11-09-2009       7editie

10-05-2001       3e editie          16-11-2011       8e editie

07-12-2002       4e editie          02-12-2014       9editie

01-06-2004       5e editie          04-06-1016     10e editie  

J. Oorebeek scriba