Verjaardagsfonds. 

Ter gelegenheid van hun verjaardag ontvangen de leden van de gemeente een felicitatiekaart. Men wordt daarbij in de gelegenheid gesteld een gift te doen in het verjaardagsbusje. De opbrengst wordt gebruikt voor een specifiek doel, dat in het kerkblad wordt vermeld.

 

 

 

 

Bestemming opbrengst Verjaardagsfonds 2013.

Dankzij uw bijdrage aan het Verjaardagsfonds in 2013 hebben we een opbrengst van 700,- kunnen overmaken naar de Stichting Kinderen Karimabad.  

Karimabad ligt in de Pakistaanse provincie NWFP, niet ver van de Afghaanse grens. De Pakistaanse overheid geeft weinig prioriteit aan de ontwikkeling van onderwijs in dit soort gebieden. Het leven in de bergen is hard en de mensen hebben noch de kennis noch de middelen om zelf goed onderwijs te verzorgen.

De Stichting Kinderen Karimabad is sinds 2003 een initiatief van Gert-Jan Jongenotter. Samen met de gemeenschap van het dorp Breshgram heeft hij de Alzahra Polestar Primary School opgezet. Deze school is toegankelijk voor de allerarmsten die zelf geen schoolgeld kunnen betalen. Tegen de lokale traditie in stelt de school alles in het werk zoveel mogelijk meisjes deel te laten nemen aan het onderwijs, zodat ook zij een kans krijgen op een betere toekomst. 

Verdere informatie en nieuwsbrieven van de Stichting Kinderen Karimabad kunt u vinden op de website: www.kinderenkarimabad.nl

Giften kunnen ook overgemaakt worden op het nieuwe rekeningnummer van het Verjaardagsfonds:

rekeningnummer  :

 

ten name van        :

giro:

bank:

Geref.

o.v.v.:

NL10INGB0000188602

NL09RABO0159096480

Kerk Rotterdam IJsselmonde

Verjaardagsfonds

Voor informatie over het Verjaardagsfonds kunt u contact opnemen met:

-        de familie Van Schaik

-        tel.: 0104821337

-      e-mail: a.j.vanschaik@hetnet.nl 

Namens het Verjaardagsfonds,
Nel en Ton van Schaik